Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng

haivtca Tác giả haivtca 30/09/2015 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, với tổ chức tín dung bị phát hiện vi phạm hành chính thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cụ thể:...

Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng

Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng
Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt phải nộp của người nộp thuế theo quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong trường hợp: tại thời điểm đó, tài khoản của người nộp thuế có số dư mà người nộp thuế phải nộp theo quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết hạn trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế mở tại tổ chức tín dụng, cơ quan thuế phải lập biên bản vi phạm hành chính về thuế và ra quyết định xử phạt đối với tổ chức tín dụng. Mức xử phạt tương ứng số tiền không trích chuyển vào tài khoản của ngân sách nhà nước theo quyết định cưỡng chế. Trường hợp này, cơ quan thuế vẫn phải áp dụng các biện pháp nhằm thu đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với người nộp thuế còn nợ.

2. Tổ chức tín dụng không bị xử phạt trong trường hợp tại thời điểm đó, tài khoản tiền gửi của người nộp thuế không còn số dư hoặc đã trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn không đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt mà người nộp thuế phải nộp.

Khi nhận được quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tổ chức tín dụng phải lập văn bản xác nhận về số dư tài khoản tiền gửi của đối tượng bị cưỡng chế hoặc không còn số dư tiền gửi và gửi cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế biết trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mức xử phạt với tổ chức tín dụng vi phạm hành chính, Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo