Quy định mới về Dịch vụ làm kế toán và Dịch vụ thuê kế toán trưởng

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Quy định mới về Dịch vụ làm kế toán và Dịch vụ thuê kế toán trưởng theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Dịch vụ làm kế toán và Dịch vụ thuê kế toán trưởng
Dịch vụ làm kế toán và Dịch vụ thuê kế toán trưởng

Dịch vụ làm kế toán và dịch vụ thuê kế toán trưởng

  1. Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.
  2. Việc thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ thuê kế toán trưởng phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
  3. Đơn vị kế toán thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ thuê kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
  4. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật kế toán năm 2015.
  5. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán và người được thuê làm kế toán, làm kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: nhiệm vụ kế toán trưởng, nhiệm vụ của kế toán trưởng trong đơn vị hcsn, công ty làm dịch vụ kế toán thuế, tuyển kế toán dịch vụ, dịch vụ kế toán tuyển dụng

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng theo luật kế toán 2015

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng theo luật kế toán 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo