Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Công ty hợp danh;
  • Doanh nghiệp tư nhân.

2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật kế toán năm 2015 và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

  • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
  • Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: dịch vụ kế toán thuế trọn gói, kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ, công ty dịch vụ kế toán, công ty dịch vụ kế toán tuyển nhân viên

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo