Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế

haivtca Tác giả haivtca 02/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ thuế làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế. Cụ thể: .....

Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế
Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế

Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế

Tại Khoản 4, Điều 20, Luật quản lý thuế quy định:

"4. Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế."

Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế, Điều kiện làm đại lý thuế,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế

Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo