Cập nhật chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 8 phút đọc

Gần đây, có một số sự thay đổi về chính sách liên quan đến công tác kế toán tại các doanh nghiệp, cụ thể là các chính sách về bảo hiểm, thuế, hóa đơn chứng từ mà kế toán cần cập nhật thông tin để thực hiện đúng. Đại lý thuế Công Minh xin tổng hợp lại như sau:

Cập nhật chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017
Cập nhật chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

I. Chính sách bảo hiểm

1, Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/05/2017

 • QĐ 595/QĐ-BHXH được xem xét thay thế cho QĐ959/QĐ-BHXH. Nội dung gồm có: hướng dẫn đầy đủ về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, xác định quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ thu BHYT, BHXH, BHTN,BHTNLD và các bệnh nghề nghiệp khác.
 • Quy định cụ thể các đối tượng được miễn đóng BHXH
 • Thay đổi và bổ sung thêm mới: Người lao động là người giúp việc cho giá đình dù có hay không ký hợp đồng không xác định thời hạn từ 03 tháng trở nên vẫn được miễn đóng BHXH.
 • Người lao động đang hưởng lương hưu hay trợ cấpBHXH vẫn được hưởng trợ cấp như trước.

2, Nghị định 44/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2017

 • Nội dung mới của nghị định này là giảm mức đóng BHXH cho người thuê lao động.
 • Từ ngày 01/06/2017 quy định mức đóng BHXH của người sử dụng lao động là 17.5% (giảm 0.5% ). Thay đổi mức tổng đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động là 21.5%.
 • Nội dung của BHXH (1684/HD-BHXH) áp dụng với người lao động có ký hợp đồng với nhiều chủ thuê lao động khác nhau, đã đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị khác thì khi kế toán lập danh sách riêng chỉ đóng 0.5% bảo hiểm cho các đối tượng này.
 • Trên đây là tổng hợp các chính sách có hiệu lực từ năm 2017 áp dụng trực tiếp cho các doanh nghiệp, là căn cứ kể kế toán hạch toán các nghiệp vụ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

II. Chính sách thuế

1 Thông tư 28/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 26/05/2017

Nội dung của thông tư này khi xác định chính sách thuế có hiệu lực là sửa đổi bổ sung, quy định về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ với tài sản nhà hỗn hợp là tài sản dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh, dùng để bán, dùng cho thuê: Khi hạch toán tài sản này, cần xác định hạch toán riêng phần giá trị của nhà hồn hợp theo từng mục đích sử dụng của đơn vị kinh doanh.

 • Quy định về giá trị tài sản ( diện tích ) được coi là nhà hỗn hợp dùng để phục vụ SXKD, dùng cho thuê ở ( không được cho thuê tài chính). Bắt buộc phải ghi nhận giá trị của TS có diện tích trên là TSCĐ. Quản lý và sử dụng trích khấu hao TSCĐ theo quy định của pháp luật.
 • Giá trị tài sản ( diện tích) là nhà hỗn hợp để bán thì kế toán không được hạch toán là TSCĐ, không được trích khấu hao TSCĐ và phải theo dõi như một tài sản để bán.

2 Thông tư 31/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 02/06/2017

 • TT31/2-17/TT-BTC nằm trong phạm vi các chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 6 năm 2107 được thay đổi và bổ sung thêm từ TT99/2016/TT-BTC quy định rút ngắn thời gian để Kho bạc hoàn thuế GTGT cho ngừoi nộp từ từ 03 ngày xuống 01 ngày làm việc. Được xác định từ khi nhận được lệnh hoàn trả thu NSNN hay lệnh hoàn trả kiêm bù trừ các khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến.
 • TT31/2017/TT-BTC còn bổ sung vai trò và nghĩa vụ của cơ quan thuế phải công khai thêm thông tin về thời điểm kho bạc chi hoàn thuế cho người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

3 Thông tư 37/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 12/06/2017

Nội dung của TT37 được đánh giá là sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn khi tìm hiểu các chính sách thuế có hiệu lực năm 2017 kế toán phải đặc biệt lưu ý:

 • TT37/2017/TT-BTC rút ngắn thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu mà đơn vị kinh doanh gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn ( quy định cũ 05 ngày )
 • Rút ngắn lại thời gian cơ quan thuế đưa nhận xét về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo hóa đơn đặt in là 02 ngày từ khi nhận được văn bản đề nghị chấp nhận của doanh nghiệp ( quy định trước đó là 05 ngày )
 • TT37/2017/TT-BTC đã bỏ quy định kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn , kê khai nộp thuế làm căn cứ bán hóa đơn lần sau cho tổ chức, cá nhân và hộ cá nhân kinh doanh.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các trường hợp điều chỉnh hóa đơn viết sai

Các trường hợp điều chỉnh hóa đơn viết sai

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo