Thành lập chi nhánh công ty

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 5 phút đọc

Thành lập chi nhánh công ty là loại hình hình dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh được sử dụng để giúp doanh nghiệp mở rộng thêm các địa điểm sản xuất kinh doanh và văn phòng địa điểm công ty phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các thủ tục Thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

1. Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, Tên chi nhánh dự định thành lập, tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ "Chi nhánh" đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ "Văn phòng đại diện" đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện; ( Sẽ được tra cứu thông tin công ty trước khi làm hồ sơ)

2. Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh của chi nhánh được đăng ký theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp)

3. Bản sao Điều lệ công ty của chi nhánh 4. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

5. Quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh;

6. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm của giám đốc đối với người đứng đầu chi nhánh

7. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

Khách hàng cần chuẩn bị:

  • Bản đăng ký kinh doanh gốc trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Chứng minh thư BẢN SAO công chứng

Giấy tờ khách hàng nhận được

  • Điều lệ công ty thành lập
  • Giấy đăng ký kinh doanh gốc cho địa điểm và chi nhánh
  • Dấu công ty (Trường hợp chi nhánh độc lập với trụ sở chính)
Mời các bạn tham khảo thêm một số dịch vụ của chúng tôi
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế

Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo