Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 3 phút đọc

Những cá nhân, tổ chức là hãng vận tải nước ngoài thì phải đã nộp thuế và hồ sơ với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156

Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọi chung là đại lý của hãng vận tải) có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý của hãng vận tải.

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là loại khai theo quý.

Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo mẫu số 01/VTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu theo mẫu số 01-1/VTNN, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ theo mẫu số 01-2/VTNN, Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ theo mẫu số 01-3/VTNN ban hành kèm theo Thông tư này.

Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo