Đối tượng áp dụng thông tư 32 năm 2011 của Bộ Tài Chính

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 21/10/2011 2 phút đọc

Ngày 14 tháng 3 năm 2011, Bộ tài chính ban hành thông tư 32 /2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ . Vậy những Đối tượng áp dụng thông tư 32 là những ai? Đại lý thuế Công Minh xin trình bày lại thông tư với một số nội dung cơ bản sau:

Đối tượng áp dụng thông tư 32

Đối tượng áp dụng thông tư 32Thông tư này áp dụng đối với: - Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. - Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu của hóa đơn điện tử giữa người bán hàng và người mua hàng. - Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Để có thể hiểu rõ hơn nội dung, xin mời các bạn xem thông tư 32
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 32/2011/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo