Home » Bài đăng » Xem hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế

Xem hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xem hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế. Theo đó, Chức năng này cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế.

Thao tác thực hiện

 • Chọn Link xem chi tiết phiếu bán trên màn hinh kết quả tra cứu hoá đơn khi tra cứu hoá đơn mua của cơ quan Thuế.
Xem hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế
Xem hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế
 • Hệ thống hiển thị màn hình xem chi thông tin bán hoá đơn trên phiếu bán, bao gồm các thông tin:
  • Thông tin chung:
   • Cơ quan Thuế bán hoá đơn
   • Hoá đơn bán: Ký hiệu – số hoá đơn
   • Ngày bán
   • Người mua: Mã số Thuế/ Tên người mua
   • Địa chỉ người mua
  • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn trên phiếu bán, bao gồm:
   • Tên loại hoá đơn
   • Mẫu số
   • Ký hiệu hoá đơn
   • Đơn vị tính
   • Từ số …đến số

Từ khóa: Xem hoá đơn trên phiếu bán, Xem hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …