Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 85)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

Khai thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ sử dụng Khai thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì phải đã nộp thuế với cơ quan thuế Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách …

Xem thêm »

Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp Định

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ đã nộp thuế tại nước sở tại thì phải có thể nộp Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp Định Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ thì phải  có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hướng dẫn khai thuế cho Nhà thầu nước ngoài, …

Xem thêm »

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Những cá nhân, tổ chức khi thực hiện khai thác khoáng sảnthì phải  có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí bảo vệ môi trường với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai phí bảo vệ môi …

Xem thêm »

Chứng minh tài sản không thuộc đối tượng nộp phí lệ phí

Những cá nhân khi thực hiện mua đất hoặc tài sản chịu không đối tượng chịu lệ phí trước bạ không có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ …

Xem thêm »

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí lệ phí theo thông tư 156

Những cá nhân khi thực hiện mua đất hoặc tài sản chịu đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước …

Xem thêm »

Thời hạn khai tiền sử dụng đất nông nghiệp

Theo thông tư 156, trường hợp doanh nghiệp, cá nhân tổ chức, hộ gia đình thuê và sử dụng đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Đại lý thuế  Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn khai thuế sử …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai tiền thuê đất thuê mặt nước

Theo thông tư 156, trường hợp doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thuê đất thuê mặt nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Đại lý thuế  Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn khai tiền thuê đất …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Theo thông tư 156, trường hợp doanh nghiệp sử dụng đất phi nông nghiệp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Đại lý thuế  Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn khai thuế sử dụng đất nông nghiệp  được biết …

Xem thêm »

Cách khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho cá nhân

Theo thông tư 156, trường hợp các nhân hộ gia đình sử dụng đất phi nông nghiệp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Đại lý thuế  Công Minh xin chia sẻ Cách khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp …

Xem thêm »