Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số thủ tục thay đổi thành viên trong công ty.

A. Bổ sung thêm người mới

1/ Bổ sung thêm thành viên vào công ty TNHH Một thành viên (mtv)

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải thay đổi loại hình công ty, từ công ty TNHH MTV thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– Quyết định chủ sở hữu

– Điều lệ công ty TNHH hai thành viên

– Giấy chứng nhận phần vốn góp

– CMND sao y công chứng của thành viên mới

– Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên

– Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu nộp hồ sơ

2/ Bổ sung người mới vào công ty TNHH hai thành viên

Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– CMND sao y công chứng của thành viên mới

– Giấy chứng nhận phần vốn góp

– Biên bản họp hội đồng thành viên

– Quyết định hội đồng thành viên

– Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu nộp hồ sơ

3/Bổ sung người mới vào công ty Cổ Phần

Áp dụng với các công ty Cổ Phần hoạt động chưa tới 3 năm

Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– CMND sao y công chứng của thành viên mới

– Giấy chứng nhận phần vốn góp

– Biên bản họp hội đồng cổ đông

– Quyết định hội đồng thành viên

– Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu nộp hồ sơ

B. Rút thành viên ra khỏi công ty

– Rút thành viên này thay bằng thành viên khác (công ty TNHH hai thành viên, công ty Cổ Phần)

– Công ty TNHH hai thành viên rút một người ra thành công ty TNHH MTV (chuyển đổi loại hình)

Hồ sơ:

– Bổ sung thêm thêm các hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa các thành viên

-Thay đổi loại hình bổ sung thêm điều lệ và giấy đăng ký công ty TNHH MTV

 

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …