Home » Tin tức » Thuế » Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện

Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện

Một số câu hỏi các doanh nghiệp liên hệ qua Tư vấn thuế miến phí của Đại lý thuế Công Minh về Hóa đơn điện tử có mã xác thực như: Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện gì? Doanh nghiệp muốn tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn thì cần phải có điều kiện gì? Điều kiên Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực?

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế quy định “Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực:

Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện
Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện

– Là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.
– Có chứng thư số theo quy định của pháp luật. Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực.
– Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.”

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực của cơ quan thuế:

  • Là các doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.
  • Có chứng thư số (Hay còn gọi: chữ ký số ) theo quy định của pháp luật. Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và còn hiệu lực.
  • Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Tag: Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện

Mời các bạn xem tiếp:

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …