Home » Tag Archives: ưu đãi thuế

Tag Archives: ưu đãi thuế

Ưu đãi thuế TNDN cho DN có kỳ tính thuế dưới 12 tháng

Những doanh nghiệp có kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế có thời gian hoạt động sản xuât, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng sẽ được hưởng ưu đãi thuế như thế nào? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Ưu đãi thuế TNDN …

Xem thêm »