Home » Tag Archives: Ứng dụng xem hóa đơn xác thực

Tag Archives: Ứng dụng xem hóa đơn xác thực

Toolview – Ứng dụng xem hóa đơn xác thực

Tổng cục thuế cho ra mắt Ứng dụng xem hóa đơn Toolview (InvoiceViewer v1.5.14 ), Ứng dụng Toolview mới nhất cho phép người nộp thuế có thể sử dụng để xem hóa đơn điện tử có mã xác thực (Hay còn gọi lại hóa đơn xác thực ) Mời các bạn xem …

Xem thêm »