Home » Tag Archives: Tra cứu thông tin hóa đơn

Tag Archives: Tra cứu thông tin hóa đơn

Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra của cơ quan thuế ban hành. Theo đó người sử dụng có thể xem chi tiết thông tin thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo …

Xem thêm »

Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn của cơ quan thuế ban hành. Theo đó cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin thông báo cơ sở kinh doanh bỏ …

Xem thêm »

Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn. Theo đó Chức năng này cho phép người sử dụng có thể xem thông tin chi tiết phiếu cấp lẻ và phiếu bán lẻ hoá đơn. Xem phiếu cấp lẻ hoá …

Xem thêm »

Xem hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xem hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế. Theo đó, Chức năng này cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin hoá đơn trên phiếu bán của cơ quan Thuế. Thao tác thực hiện Chọn Link …

Xem thêm »

Hướng dẫn xem thông báo kết quả huỷ hoá đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hướng dẫn xem thông báo kết quả huỷ hoá đơn của cơ quan thuế ban hành. Chức năng này cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin thông báo kết quả huỷ hoá đơn trên Website tra cứu …

Xem thêm »

Xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hướng dẫn Xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn. Theo đó Chức năng này cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn trên Website tra cứu hoá đơn . Thao …

Xem thêm »

Thay đổi thông báo phát hành hóa đơn so với lần đưa lên Website trước

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thay đổi thông báo phát hành hóa đơn so với lần đưa lên Website trước. Chức năng này cho phép NSD xem chi tiết thông tin hoá đơn phát hành bị thay đổi trên thông báo phát hành so với …

Xem thêm »

Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó Chức năng này cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin thông báo phát hành trên Website tra cứu hoá đơn …

Xem thêm »

Tra cứu danh mục nhà in

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu danh mục nhà in của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó Chức năng này cho phép người sử dụng tra cứu danh sách tổ chức, cá nhân nhận in hoá đơn. Thao tác thực hiện tra cứu danh …

Xem thêm »

Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó, chức năng này cho phép NSD tra cứu thông tin về những hóa đơn do tổ chức, …

Xem thêm »