Home » Tag Archives: Thuế nhà thầu

Tag Archives: Thuế nhà thầu

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ. Thuế nhà thầu là một vấn đề khó không chỉ với doanh nghiệp mà đối với cả cơ quan chức năng. Nhất là những trường hợp thuế nhà thầu còn liên quan tới thầu phụ là doanh nghiệp nước ngoài …

Xem thêm »

Giới thiệu Điểm mới Thông tư 103 năm 2014 – Thuế Nhà Thầu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ “Giới thiệu Điểm mới Thông tư 103 năm 2014 – Thuế Nhà Thầu” Ở Bộ tài chính Ngày 06 tháng 08 năm 2014 ban hành Thông tư 103 năm 2014 hướng dẫn chi tiết thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng cho các tổ chức và cá nhân …

Xem thêm »