Home » Tag Archives: Thuế GTGT

Tag Archives: Thuế GTGT

Điểm mới của luật thuế GTGT năm 2016

Ngày 06 tháng 04 năm 2016 tại kỳ họp 11, Quốc hội Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng… Luật thể hiện các thông điệp chính sách nhằm đơn giản công tác quản lý thuế, tăng tính khả …

Xem thêm »

Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219

Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều …

Xem thêm »