Home » Tag Archives: Thuế GTGT vãng lai

Tag Archives: Thuế GTGT vãng lai

Nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh phải nộp thuế GTGT của công trình đó cho cơ quan thuế địa phương. Tuy nhiên từ năm 2015, Doanh nghiệp có cần phải Nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây dựng lắp …

Xem thêm »

Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi nào

Doanh nghiệp thường có những hoạt động bán hàng, sản xuất ngoại tỉnh trong quá trình sản sản xuất kinh doanh. Vậy, Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi nào trong những trường hợp nào và đối những hoạt động nào? Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »