Home » Tag Archives: Thông tư 96

Tag Archives: Thông tư 96

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế tndn theo thông tư 96

1. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế tndn theo thông tư 96 1.1. DAĐT đáp ứng điều kiện về địa bàn: – DN trong lĩnh vực kinh doanh vận tải: căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế …

Xem thêm »

Slide tóm tắt Thông tư 96 năm 2015

Thông tư 96 năm 2015 ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp đã tháo gỡ …

Xem thêm »