Home » Tag Archives: thông tư 195

Tag Archives: thông tư 195

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt theo thông tư 195

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp doanh nghiệp được khấu thuế TTĐB. Để hiểu rõ hơn về các trường hợp cụ thể, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt theo thông tư 195 để phục vụ cho việc tính …

Xem thêm »

Trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế TTĐB. Để hiểu rõ hơn về các trường hợp cụ thể, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195 để phục vụ cho việc …

Xem thêm »

Thời điểm xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt – thông tư 195

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC , đồng tiền và thời điểm xác định tính thuế Tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Thời điểm xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt để phục vụ cho việc tính thuế và …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ

Đối với các đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt là các dịch vụ, Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ được xác định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC  đối với các hàng hóa dơ đơn vị nhập khẩu bán ra hoặc hàng hóa sản xuất trong nước thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp được xác định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Giá …

Xem thêm »

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195

Thông tư 195/2015/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 thay thế cho thông tư 05 năm 2012 hướng dẫn luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, những Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195 bắt đầu từ thời điểm năm 2016 sẽ gồm những …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa gia công

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC đối với các đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt là hàng hóa sản xuất chịu thuế như: hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, hàng gia công, hàng hóa hơp tác sản xuất, Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối được xác định như thế …

Xem thêm »