Home » Tag Archives: Thông tư 10 (page 2)

Tag Archives: Thông tư 10

Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Với những vi phạm quy định về phát hành hóa đơn sẽ bị phạt tiền …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Đối với những vi phạm quy định về mua hóa đơn thì sẽ bị phạt tiền theo …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Đối với những vi phạm quy định về đặt in hóa đơn sẽ bị phạt tiền …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những hành vi vi phạm quy định …

Xem thêm »

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: .. Thời hiệu xử phạt vi …

Xem thêm »

Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, ban hành theo Thông tư số 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Theo đó hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn nếu được phát …

Xem thêm »