Home » Tag Archives: quyết toán thuế TNCN 2015

Tag Archives: quyết toán thuế TNCN 2015

Ủy quyền quyết toán thuế tncn năm 2015

Khi các cá nhân hoặc đơn vị thực hiện việc quết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thì việc ủy quyền quyết toán thuế tncn có những quy định gì mới. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Ủy quyền quyết toán thuế tncn năm 2015. Ủy quyền quyết …

Xem thêm »

Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015, những khoản giảm trừ gồm khoản trừ gia cảnh, giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện,.. Cụ thể như sau: Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn Các …

Xem thêm »

Điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN năm 2015

Trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015, có những điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN theo đó thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015. Cụ thể như sau: Điểm mới …

Xem thêm »

Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015

Nhằm giúp những cá nhân hoặc đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ những đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015. Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015 1. Đối với tổ chức, cá nhân trả …

Xem thêm »

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015

Các đối tượng người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015 trong thời điểm Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 như sau Hướng dẫn hoàn thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng trả thu nhập cho nhập cho người lao động, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì phải nộp hồ sơ như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu với cá nhân cư trú

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Nộp hồ sơ quyết toán thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân cư trú

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ quyết toán thuế TNCN …

Xem thêm »

Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 người nộp thuế phải thực hiện tính thuế phần thuế TNCN mà phải nộp với cơ quan thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 như sau: Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 …

Xem thêm »