Home » Tag Archives: Quyết định

Tag Archives: Quyết định

Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………… Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………. Email (để nhận thông báo của cơ quan thuế)…………………………………………………… Qua nghiên …

Xem thêm »