Home » Tag Archives: Quyết định 528/QĐ-BHXH

Tag Archives: Quyết định 528/QĐ-BHXH

Quy trình làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội

Khi người tham gia bảo hiểm nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm thì đối với từng bộ phần trong cơ quan sẽ có quy trình làm việc và xử lý hồ sơ của người tham gia. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình làm việc của …

Xem thêm »

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bằng bảo hiểm điện tử

Đối với những doanh nghiệp thực hiện tham gia bảo hiêm cho người lao động thì cần tiền hành một số bước trên giao dịch điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bằng bảo hiểm điện tử theo quyết định 528/QĐ-BHXH như …

Xem thêm »

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN

Đối với các doanh nghiệp muốn sử dụng bảo hiểm điện tử thì cần phải đăng ký giao dịch với cơ quan bảo hiểm. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN theo quyết định 528/QĐ-BHXH như sau: 1. Hướng dẫn đăng ký giao dịch …

Xem thêm »

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH

Đối với các doanh nghiệp muốn sử dụng bảo hiểm điện tử thì cần phải đăng ký giao dịch với cơ quan bảo hiểm. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH theo quyết định 528/QĐ-BHXH như sau: Hướng dẫn …

Xem thêm »

Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528

Khi doanh nghiệp thực hiện nộp thông tin và hồ sơ bảo hiểm qua công giao dịch của Bảo hiểm Việt Nam thì thời hạn nộp là bao giờ. Đại lý thuế Công Minh xin Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528/QĐ-BHXH như sau: Thời hạn nộp …

Xem thêm »

Giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH

Quyết định 528/QĐ-BHXH ban hành ngày 18 tháng 04 năm 2015 quy định về giao dịch bảo hiểm điện tử.  Đại lý thuế Công Minh xin giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH như sau: Các từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH  BHXH: là viết tắt của từ …

Xem thêm »

Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử

Ngày 14 tháng 04 năm 2015, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ …

Xem thêm »