Home » Tag Archives: Quản lý thuế

Tag Archives: Quản lý thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 – 0,03 %

Quốc hồi vừa qua thông qua và thống nhất sưa đổi Luật quản lý thuế với một số nội dung đáng chú ý Giảm Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 từ 0,05 % giảm xuống còm 0,03 % ngày… Trên …

Xem thêm »