Home » Tag Archives: nộp thuế điện tử

Tag Archives: nộp thuế điện tử

Chi nhánh có phải tham gia nộp thuế điện tử

Khi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế và phát sinh nghĩa vụ thuế cho chi nhánh thì có phải đăng ký nộp thuế điện tử. Doanh nghiệp là chi nhánh có cần phải tham gia nộp thuế điện tử? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chi nhánh có phải tham gia nộp …

Xem thêm »

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử

Khi người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử sẽ nhận được một mật khẩu từ Ngân hàng thương mại để đăng nhập và nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế quên mật khẩu thì phải xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn lấy lại mật …

Xem thêm »

Lỗi Chữ ký NNT không hợp lệ khi đăng kí Nộp thuế điện tử

Khi người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử thường xuyên ko thành công vì lỗi Chữ ký NNT không hợp lệ. Trên người nộp thuế nhận được email của Tổng cục Thuế thông báo không chấp nhận đăng kí với lý do “Chữ ký NNT không hợp lệ” thì nguyên …

Xem thêm »

Hướng dẫn xử lý lỗi không nhập được mã pin

Doanh nghiệp khi tham gia đăng ký nộp thuế điện tử thì có thể gặp phải một số lỗi trong quá trình như không nhập được mã pin để ký điện tử. Khi NNT thực hiện “ Kí điện tử” tại các chức năng Đăng kí Nộp thuế điện tử, Lập …

Xem thêm »

Hướng dẫn xử lý lỗi Chữ kí NNT không hợp lệ

Doanh nghiệp khi tham gia đăng ký nộp thuế điện tử thì có thể gặp phải một số lỗi trong quá trình như  “Chữ kí NNT không hợp lệ”. Khi thực hiện đăng kí thì NNT nhận được thông báo Lỗi “ Chữ kí NNT không hợp lệ” thì NNT …

Xem thêm »

Hướng dẫn đăng ký số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử

Với mỗi người nộp thuế có nhu cầu đăng ký và sử dụng nộp thuế điện tử thì cần phải khai báo số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử. Thông tin trường “Số tài khoản” trong phần Đăng ký Nộp thuế điện tử khai báo như thế nào? Đại lý …

Xem thêm »

Hướng dẫn xử lý đăng ký nộp thuế điện tử sai thông tin

Trong quá trình đăng ký nộp thuế điện tử, người nộp thuế phải đăng ký thông tin với cơ quan thuế. Tuy nhiên trên thực tế thì người nộp thuế có thể điền thông tin sai thực tế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý đăng ký nộp thuế điện …

Xem thêm »

Đăng ký nộp thuế điện tử ở đâu?

Hiện nay, nếu những người nộp điện tử đủ điều kiện tham gia nộp thuế điện tử có thể đăng kí sử dụng Nộp thuế điện tử để kết nối với Ngân hàng thương mại tại các cổng thông tin nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế …

Xem thêm »

Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số khai thuế qua mạng không?

Hầu hết người nộp thuế đều sử dụng chữ ký số khai thuế qua mạng. Vậy thì người nộp thuế Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số khai thuế qua mạng không và có thể đăng kí sử dụng Nộp thuế điện tử với bao nhiêu ngân hàng? Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN

Đối với các người nộp thuế sử dụng và kê khai qua mang qua dịch vụ T-VAN của các nhà cung cấp có thể tham gia nộp thuế điện tử hay không? Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua T-VAN cho người nộp thuế Các bước đăng …

Xem thêm »