Home » Tag Archives: Nghị định 75

Tag Archives: Nghị định 75

Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản

Ngày 10 tháng 09 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản. Trong đó Đại lý thuế Công Minh trích dẫn một số điểm về Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, …

Xem thêm »