Home » Tag Archives: nghị định 115/2015/NĐ-CP

Tag Archives: nghị định 115/2015/NĐ-CP

Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ

Khi xảy ra trường hợp nhờ mang thai hộ giữa các cá nhân thì những đối tượng được hưởng chế độ thai sản được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người mang thai hộ và nhờ …

Xem thêm »

Chế độ thai sản cho lao động nữ mang thai hộ

Đối với những người lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện mang thai hộ thì được hưởng những chế độ thai sản như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chế độ thai sản cho lao động nữ mang thai hộ theo Nghị …

Xem thêm »

Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm từ Ngân sách nhà nước

Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội hang năm danh cho những đối tượng trước năm 1995. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm từ Ngân sách nhà nước theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP. …

Xem thêm »

Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi chết thì thân nhân được hưởng như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chế độ tử tuất đối …

Xem thêm »

Trợ cấp cho thân nhân của lao động đóng BHXH tự nguyện bị chết

Đối với những lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không may bị chết do một lý do gothì chế độ bảo hiểm cho thân nhân như thế nào.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chế độ Trợ cấp cho thân nhân của lao động đóng BHXH …

Xem thêm »

Mức bình quân tiền lương đóng hàng tháng để tính lương hưu một lần

Với các cá nhân có nhu cầu hưởng lương hưu một lần thì mức lương sẽ được cơ quan bảo hiểm tính dựa trên mức bình quân tiền lương đóng hàng như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách Xác định mức bình quân tiền lương đóng hàng …

Xem thêm »

Quy định tính thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng bảo hiểm

Đối với những người tham gia bảo hiểm có thời gian lao động trước năm 1995 thì cách tính thời gian công tác như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy định tính thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng bảo hiểm  theo Nghị định …

Xem thêm »

Cách tính mức lương hưu hàng tháng cho người nghỉ hưu

Đối với những cá nhân được đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì sẽ được nhận mức lương hưu hàng tháng là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách tính mức lương hưu hàng tháng cho người nghỉ hưu   theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Cách tính mức lương …

Xem thêm »

Mức hưởng lương hưu một lần là bao nhiêu

Đối với các nhân có nhu cầu hưởng lương hưu một lần thì được hưởng như thế nào và điều kiện hưởng là gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mức hưởng lương hưu một lần và điều kiện hưởng lương hưu một lần theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Điều kiện hưởng …

Xem thêm »

Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân, phu quân

Đối với những cá nhân đang được hưởng chế độ thì phu nhận phu quân tại nước ngoài thì khi đó mức đóng bảo hiểm là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân, phu quân  theo …

Xem thêm »