Home » Tag Archives: Mức lương tối thiểu vùng

Tag Archives: Mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016

Ngày 14 tháng 11 năm 2014, Chính phủ Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016 tăng mức lương tối thiểu vùng trong đó mức tăng lần lượt tăng so với năm 2015 là 400.000 đồng, 350.000 đồng, 300.000 đồng, 250.000 đồng, được áp dụng từ ngày 01/01/2016 Vùng …

Xem thêm »

Danh mục vùng lương tối thiểu nghi định 122 năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Danh mục vùng lương tối thiểu theo nghi định 122 năm 2015 mới nhất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; Vùng I, gồm các địa bàn: Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Son, Thanh Trì, Thường …

Xem thêm »