Home » Tag Archives: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Tag Archives: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, thành phố thì có phải thực hiện khai thuế không và khai thuế thu nhập doanh nghiệp của các cơ sở sản xuất được thực hiện như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Cách xử lý nộp thừa thuế tndn tạm tính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính có thể nộp thừa tiền thuế so với quyết toán thuế. Vậy Cách xử lý nộp thừa thuế TNDN tạm tính của doanh nghiệp như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau: Quy …

Xem thêm »