Home » Tag Archives: itaxviewer

Tag Archives: itaxviewer

Phần mềm HTKK 3.4.1 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung nâng cấp phần mềm HTKK và itaxview Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của …

Xem thêm »

Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 mới nhất của Tổng cục thuế

Ngày 19/02/2016, Tổng cục thuế Nâng cập ứng dụng file XML Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đọc một số danh mục biểu thuế TTĐB đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB. Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ Phần mềm Itaxviewer 1.1.3 và các tính năng mới được đọc …

Xem thêm »

Phần mềm iTaxviewer mới nhất (Phiên bản iTaxviewer 1.1.2)

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế nâng cấp Phần mềm iTaxviewer mới nhất (Phiên bản iTaxviewer 1.1.2) nhắm đáp ứng đọc và xác minh các thông tin của Chữ ký số giá rẻ FPT (FPT-CA) Trong đó  iTaxviewer 1.1.2 có một số nội dung nâng cấp như …

Xem thêm »

ITaxViewer 1.1.5 (Phiên bản ITaxViewer mới nhất)

TCT  cho ra phiên bản  hỗ trợ đọc tờ khi thuế Xml bằng Phiên bản ITaxViewer mới nhất (iTaxViewer 1.3.0) đã chỉnh sửa được các khuyết điểm còn tồn tại ở các phiên bản trước gần nhất iTaxViewer 1.2.1 Link download Itaxviewer 1.3.0 mới nhất tại đây (Mới nhất cập nhất ngày 17/05/2017 …

Xem thêm »