Home » Tag Archives: hoàn thuế gtgt

Tag Archives: hoàn thuế gtgt

Hoàn thuế sẽ nhanh hơn 90% đúng hạn và 10% chậm không quá 5 ngày

Hoàn thuế sẽ nhanh hơn 90% đúng hạn và 10% chậm không quá 5 ngày đó là nội dung Tổng cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu liên quan đến công tác hoàn thuế GTGT, trong đó nhấn mạnh đến việc quản …

Xem thêm »

Hướng dẫn hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu bị trả lại

 Doanh nghiệp có nhập 1 lô hàng từ Công ty mẹ ở nước ngoài. Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã được nộp ở khâu nhập khẩu. Tuy nhiên, hàng bị lỗi thời, không bán được nên chúng tôi thực hiện trả lại Công ty mẹ thành 2 đợt. Vậy, số …

Xem thêm »