Home » Tag Archives: hóa đơn GTGT

Tag Archives: hóa đơn GTGT

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng

Nếu doanh nghiệp có kho hàng hóa trực thuộc tỉnh, địa phương khác và có nhu cầu xuất hóa đơn khi bán hàng cho khách hàng thì các thủ tục  sử dụng hóa đơn GTGT cho kho hàng được thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Hướng dẫn ghi tỷ giá trên hóa đơn GTGT năm 2015

Đối với các doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ, thì việc xuất hóa đơn ghi số tiền bằng ngoại tệ như thế nào? Việc ghi tỷ giá trên hóa đơn GTGT có cần chú ý điểm gì không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ: Quy …

Xem thêm »