Home » Tag Archives: Hạch toán phụ thuộc

Tag Archives: Hạch toán phụ thuộc

Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT

Thực tế, nhiều công ty có các chi nhánh sản xuất riêng của đơn vi và thực hiện hạch toán phụ thuộc vào công ty mẹ. Trong quá trình sản xuất, các công ty sẽ thưc hiện xuất điều chuyển giữa các kho để phục vụ cho công tác bán …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trên thực tế, có nhiều đơn vị, công ty lập các chi nhánh tại các địa phương khác với trụ sở chính để mở rộng cũng như nâng cao mô hình kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, về vấn đề thủ tục và kê khai thuế thì nhiều đơn …

Xem thêm »