Home » Tag Archives: điểm thi CPA

Tag Archives: điểm thi CPA

Điểm thi CPA 2015 – Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề

Mới đây, Bộ Tài Chính công bố Điểm thi CPA 2015 – Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2015 vào thời gian Từ 27/11 đến 1/12/2015 Điểm thi Điểm thi CPA 2015 – Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề được công bố tại 02 địa điểm …

Xem thêm »