Home » Tag Archives: Đại lý thuế

Tag Archives: Đại lý thuế

Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 12 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết …

Xem thêm »

Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 11 tại đây Mời các bạn xem tiếp một …

Xem thêm »

Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 10 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài …

Xem thêm »

Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 09 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết …

Xem thêm »

Mẫu 08 Điểm phúc khảo cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 08 Điểm phúc khảo cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu 08 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên …

Xem thêm »

Mẫu số 07 Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 07 Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 07 tại đây Mời các bạn xem tiếp …

Xem thêm »

Mẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06b đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu 06b tại đây Mời các bạn xem tiếp một số …

Xem thêm »

Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu 06a tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài …

Xem thêm »

Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu 05 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên …

Xem thêm »

Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 04 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan: Khen thưởng và …

Xem thêm »