Home » Tag Archives: Biểu mẫu quyết định 1209

Tag Archives: Biểu mẫu quyết định 1209

Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải: Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 08/BK-HĐXT, Mẫu số 08/BK-HĐXT theo quyết định Đăng ký nhận bản tin Nhận …

Xem thêm »

Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: <Tên doanh nghiệp:…> <Mã số thuế của doanh nghiệp:….> <Địa chỉ nhận thông báo của doanh nghiệp:…> Căn cứ dữ liệu hóa đơn xác thực của doanh nghiệp …

Xem thêm »

Mẫu 06/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải: Mẫu 06/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06/ĐK-HĐXT, Mẫu số 06/ĐK-HĐXT theo quyết định Đăng ký nhận bản tin Nhận …

Xem thêm »

Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải: Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05/ĐK-HĐXT, Mẫu số 05/ĐK-HĐXT theo quyết định Đăng ký nhận bản tin Nhận …

Xem thêm »

Mẫu 04/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: Cơ quan thuế……………………. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………. Điện thoại liên hệ: ………………………… Email:……………………………………………….. Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn …

Xem thêm »

Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………… Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………. Email (để nhận thông báo của cơ quan thuế)…………………………………………………… Qua nghiên …

Xem thêm »