Home » Tag Archives: Bài viết mới

Tag Archives: Bài viết mới

Thông tư 193 năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Thông tư 193 năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT của Bộ tài chính ngày 24 tháng 11 năm 2015. Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2013/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2016. …

Xem thêm »

Các chế độ thai sản cho lao động nhờ mang thai hộ

Khi người lao động không đủ khả năng mang thai thì có thể nhờ người mang thai hộ mình. Khi đó người nhờ mang thai hộ sẽ được chế độ như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các chế độ thai sản cho lao động nhờ mang thai …

Xem thêm »

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ngày 09 tháng 09 năm 2015, Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được ban hành về việc Quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo đó có …

Xem thêm »

Điểm mới Nghị định 108 năm 2015 về thuế tiêu thụ đặc biệt

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điểm mới Nghị định 108 năm 2015 về thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó có một số nội dụng: Về đối tượng chịu thuế TTĐB, Về đối tượng không chịu thuế TTĐB, Về giá tính thuế TTĐB, Về khấu trừ thuế TTĐB. Sau đây là …

Xem thêm »

Những Điểm mới Thông tư 152 [CẬP NHẬT NGAY]

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng bộ tài chính cho ban hành Thông tư 152 năm 2015  về Thuế Tài Nguyên, Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Tồng cục thuế ban hành Công văn số 4554/CS-TCT giới thiệu Những Điểm mới Thông tư 152  trong đó có các nội dung chi …

Xem thêm »

Điểm mới Nghị định số 114/2015/NĐ-CP năm 2015

Nghị định số 114/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2015 nhằm sửa đổi một số quy định đối với các doanh nghiệp thuộc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại một số điểm mới Nghị định …

Xem thêm »

Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015. Trong đó có một số điểm lưu ý như sau: Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC 1.Về phạm …

Xem thêm »

Thông tư 152 năm 2015 Hướng dẫn thuế tài nguyên

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thông tư 152 năm 2015 Hướng dẫn thuế tài nguyên của Bộ tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2015. Thông tư này 152/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính. …

Xem thêm »

Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực

Một số cậu hỏi về phần mềm quản lý hóa đơn xác thực đã nhiều bạn kế toán hỏi chúng tôi như: Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực, Doanh nghiệp chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát …

Xem thêm »

Hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trên hệ thống mới

Hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trên hệ thống mới. Các doanh nghiệp đang thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử tại hệ thống cũ và các doanh nghiệp thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội mới thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số …

Xem thêm »