Home » Tin tức » Những thủ tục để sử dụng hóa đơn xác thực mới nhất

Những thủ tục để sử dụng hóa đơn xác thực mới nhất

Đã có rất nhiều bạn hỏi Đại lý thuế Công Minh về Để sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì? Hay Những thủ tục để sử dụng hóa đơn xác thực mới nhất, Hay những thủ tục để sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực ? Công Minh xin được giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 6 Quyết định 1209/QĐ-BTC  ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế quy định:

Những thủ tục để sử dụng hóa đơn xác thực mới nhất
Để sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì? Hay Những thủ tục để sử dụng hóa đơn xác thực mới nhất,

Để đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục sau:

1. Doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (https:// laphoadon.gdt.gov.vn) để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, nội dung đăng ký bao gồm:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế.

– Đăng ký chứng thư số để ký điện tử (Chữ ký số) trên hóa đơn và giao dịch với cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng một hoặc nhiều chứng thư số.

==> Xem thêm: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp, cơ quan thuế gửi Thông báo tới địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

– Trường hợp chấp nhận, cơ quan thuế thông báo thông tin về tài khoản (tài khoản cấp 1) và mật khẩu của doanh nghiệp.

– Trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế thông báo lý do không chấp thuận cho doanh nghiệp.

3. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận về việc đăng ký sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp truy cập phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN mới nhất) thực hiện đăng nhập và đăng ký phát hành cho hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế. Sau khi đăng ký phát hành thành công, doanh nghiệp có thể phát hành ngay hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế.

Mời các bạn xem tiếp:

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …