Home » Bài đăng » Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Khi có người tham gia bảo hiểm tự nguyện thì cơ quan quản lý thu lập mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Căn cứ vào mẫu D05-TS cơ quan bảo hiểm lập mẫu D05a-TS khi có phát sinh để tổng họp số người, số tiền tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh.

Khi cơ quan bảo hiểm lập xong mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện thì cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ vào mẫu D05a-TS để tổng hợp nên Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT mẫu D08a-TS, Báo cáo chi tiêu quàn lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và báo cáo kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm cấp trên. Do đó mẫu D05a-TS cần phải đầy đủ các chỉ tiêu để theo dõi và quản lý cho hợp lý nhất. Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu với các bạn Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện.

Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Tải Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện tại đây.

 

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …