Home » Bài đăng » Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT. Cơ quan bảo hiểm sau khi nhận được danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng mẫu DK04 của Ủy ban nhân dân, Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT mẫu DK05 của Ủy ban nhân dân, và danh sách cấp thẻ BHYT mẫu D07-TS để tổng hợp khai các thông tin của người chỉ tham gia đóng BHYT và cấp thẻ BHYT cho người tham gia. Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT được lập khi có phát sinh người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

Cơ quan bảo hiểm căn cứ vào mẫu D03a-TS để lập bảng tổng hợp số thể và số phải thu theo nơi khám chữa bệnh ban đầu và tổng hợp vào danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT. Vì vậy nên mẫu biểu này sẽ quan trọng đối với cơ quan bảo hiểm có thể theo dõi được những người chỉ tham gia bảo hiểm y tế. Vậy Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn.

mau-d03a-ts-tong-hop-danh-sach-nguoi-chi-tham-gia-bhyt

Tải Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT tại đây

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …