Home » Bài đăng » Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT. Đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội phải nộp mẫu D02-TS để gửi cơ quan bảo hiểm danh sách những người tham gia bảo hiểm. Cơ quan bảo hiểm căn cứ vào danh sách mà đơn vị tham gia bảo hiểm chuyển đến để tổng hợp số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị lập và tiền đóng phát sinh của từng lao động theo kê khai của đơn vị. Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT được cơ quan bảo hiểm lập khi có phát sinh.

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT giúp cơ quan bảo hiểm có thể theo dõi số người đóng bảo hiểm của từng đơn vị, số tiền phát sinh của đơn vị. Từ Mẫu D02a-TS giúp cơ quan bảo hiểm sẽ tổng hợp được Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mẫu C12-TS để gửi cho doanh nghiệp, đơn vị.

Vậy mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn?

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Tải Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT tại đây.

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …