Home » Bài viết » Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể dowload để đọc tiếp: Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số: 02/KK-TNCN, Mẫu số: 02/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233