Home » Bài viết » Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Ghi chú:

  • GTGT: giá trị gia tăng
  • HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh.

Các bạn có thể download: Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số  01- 4A/GTGT, Mẫu số 01- 4A/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …