Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Không cộng số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

Không cộng số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

Hỏi: Khi nộp tờ khai thuế, tại dòng số thuế được khấu trừ cho kỳ sau, kế toán quên không cộng số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Kế toán đã nộp thuế rồi, vậy xử lý như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điểm a, b Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:
“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

b) Hồ sơ khai bổ sung

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Vậy bạn cần làm điều chỉnh sai sót cho tờ khai của các tháng có sai sót, sau đó điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.38 của tờ khai thuế GTGT tháng phát hiện sai sót.

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …