Home » Bài đăng » Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT

Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT

Các hãng máy bay thường xuyên nhận được Khoản thu từ việc hủy chuyến bay từ phía khách hàng. Vậy theo luật thuế GTGT thì các khoản thu này có phải khai thuế GTGT không và nếu có thì được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề như sau

Khoản thu từ việc hủy chuyến bay

Khai thuế cho khoản thu từ việc hủy chuyến bay

Theo Công văn 14232/BTC-TCT của Bộ tài chính Ngày 09 tháng 10  năm 2015 Bộ tài chính trả lời và gửi tới Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề chính sách thuế GTGT về Khoản thu từ việc hủy chuyến bay, Khi đó việc khai thuế GTGT được quy định như sau:

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác…”

Theo đó, Khoản thu từ việc hủy chuyến bay được xem như là một khoản bồi thường của khách hàng đối với doanh nghiệp đối với việc hủy chuyến bay, cho nên được xem là khoản bồi thường và thuộc đối tượng không phải kê khai tính thuế nộp thuế GTGT

Công văn 14232/BTC-TCT

Để rõ hơn vấn đề trên, mời các bạn xem chi tiết công văn Công văn 14232/BTC-TCT

Tiếp theo

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu KHÔNG chuyển khoản

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân có bị loại …