Home » Tin tức » Hướng dẫn xử lý lỗi báo “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng”

Hướng dẫn xử lý lỗi báo “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng”

Khi xảy ra trường hợp báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng”. Có thể do các trường hợp tài khoản không đủ số dư hoặc Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn xử lý lỗi báo “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng”

Hướng dẫn xử lý lỗi báo "Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng"

Hướng dẫn xử lý lỗi

Trường hợp Tài khoản không đủ số dư

– NNT kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong những trường hợp sau:

  • Số dư tài khoản của NNT sau khi trừ đi món thuế không đủ hạn mức tối thiểu Ngân hàng quy định.
  • Số dư tài khoản của NNT không đủ để nộp thuế.

– Do đó NNT phải thực hiện nạp thêm tiền vào tài khoản sau đó tiến hành lập lại GNT để nộp thuế. Nộp thuế thành công khi tài khoản của NNT đảm bảo đủ số dư quy định của Ngân hang.

Trường hợp Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ

– Nguyên nhân do Số tài khoản Ngân hàng gửi cho TCT không đúng so với số tài khoản thực tế của doanh nghiệp.

  • NNT liên hệ với NHTM để thông báo và yêu cầu NHTM cập nhật thông tin số tài khoản.
  • Sau khi NHTM cập nhật số tài khoản, NNT thực hiện lập lại GNT

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …