Home » Bài đăng » Hướng dẫn sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Hướng dẫn sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ‘0101360697998’ is not facet-valid with respect to pattern ‘([0-9]{10})(-[0-9]{3})?‘ for type ‘TINType”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau:

Các bước sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Đây là lỗi xuất phát từ việc trên hỗ trợ kê khai của bạn vẫn chưa dấu cách trong mã số thuế. Để khắc phục các bạn cần thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Đăng nhập vào hỗ trợ kê khai với mã số thuế công ty

huong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd

Bước 2: Chọn tờ khai bị lỗi
huong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 2

Bước 3: Chọn kỳ kê khaihuong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 3

Bước 4: Xóa dấu cách trong mã số thuế trên các phụ lục tờ khaihuong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 4

Bước 5:Lưu và kết xuất tờ khaihuong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 5

Bước 6: Chọn nơi lưu tờ khaihuong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 6

Bước 7: Hoàn thành nội dung tờ khai

huong-dan-sua-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd 7
Đó là 7 bước để các bạn khắc phục lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ‘0101360697998’ is not facet-valid with respect to pattern ‘([0-9]{10})(-[0-9]{3})?’

Chúc các bạn thành công

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …