Home » Bài đăng » Hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế

Hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế có nhu cầu nộp tờ khai XML với cơ quan thuế thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế với người nộp thuế như sau:

Hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế

Bước 1: Đăng nhập vào HTKK mới nhất

huong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 1

Bước 2: Kết xuất tờ khai định dạng XML với cơ quan thuếhuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 4

Bước 3: Lưu file đính kèmhuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 5

Bước 4: Kết xuất thành công tờ khai XMLhuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 6

Bước 5: Nộp tờ khai sau khi đăng nhập thành công vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/huong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 7

Bước 7: Chọn đúng file XML cần nộphuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 8

Bước 8: Ký điện tử tờ khaihuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 9

Bước 9: Điền mật khẩuhuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 10

Bước 10: Nộp tờ khaihuong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 12

Bước 11: Kiểm tra lại tờ khai đã được nộp cho cơ quan thuế. huong-dan-nop-to-khai-xml-voi-co-quan-thue 13

Đó là 11 bước để người nộp thuế có thể dễ dang thực hiện được việc nộp tờ khai định XML với cơ quan thuế trên hệ thông kê khai

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …