Home » Bài viết » Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất [TCT]

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất [TCT]

Ngày 17 tháng 09 năm 2015 Tổng cục thuế ban hành công văn số 3809/TCT-DNL hướng dẫn việc Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất trong đó Đại lý thuế Công Minh có một số điểm chi tiết như sau:

Hóa đơn đối với hàng khuyến mại Gồm có Bốn (04) ý như sau:

huong-dan-cach-viet-hoa-don-hang-khuyen-mai-moi-nhat-tct

  1. Người bán phải lập hóa đơn: Khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả TH (trường hợp) hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
  2. Giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với SP, hàng hóa, dịch vụ khuyến mại theo QĐ của luật thương mại được xác định bằng 0 (bằng không).
  3. Đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo PPKT: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo QĐ của luật thương mại thì phải lập hóa đơn và chi tiết trên hóa đơn phải ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
  4. Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì KHÔNG phải lập hóa đơn

Note: Trừ trường hợp người mua yêu cầu lập, giao hóa đơn nhưng phải tuân thủ về lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC .

Xem chi tiết tại Công văn 3809/TCT-DNL được ban hành ngày 17/09/2015. Tải Công văn 3909/TCT-DNL

Mời các bạn xem tiếp:

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …